5 متا تگ معروف سئو

برچسب (meta tag) چیست؟ یک برچسب متا، قطعه ای از متن توصیفی است که شما در کد یک صفحه وب درج می کنید اما در خود صفحه ظاهر نمی شود. برچسب های متا به خزنده های موتور جستجو کمک می کنند تا سایت شما را بشناسند و صفحه شما را بهتر در لیست فهرست بندی … ادامه