E-A-T چیست؟ چرا برای سئو مهم است؟

E-A-T بترتیب مخفف کلمات انگلیسی (Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness) به معنی های پارسی (تجربه و تخصص- معتبربودن- امانت) میباشد. E-A-T از سند راهنمایی ارزیابی کنندگان جستجوی کیفی گوگل نشات گرفته است (سندی حدودا 170 صفحه ای برای ارزیابی کیفیت نتایج جستجوی گوگل) گوگل این سند را در سال 2013 برای کمک به درک بهتر وبمسترها منتشر کرده است. … ادامه